Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2015

Στοιχεία μέλους λίστας Π.Ε.ΚΑ.Π.

Ενεργοποίηση της Λίστας Επικοινωνίας της ΠΕΚΑΠ
 
 
Κάθε ένα μέλος που ήδη συμμετέχει στη λίστα ή επιθυμεί να συμμετάσχει θα πρέπει να αποδεικνύει την ταυτότητά του. Η απόδειξη μπορεί να γίνει με την αποστολή των προσωπικών στοιχείων και ενός αποδεικτικού στοιχείου στο προσωπικό mail ενός από τους δύο προσωρινούς διαχειριστές της λίστας vkanidis@gmail.com (Βαγγέλης Κανίδης) ή vkstefanidis@gmail.com (Βασίλης Στεφανίδης). Το αποδεικτικό στοιχείο μπορεί να είναι μια βεβαίωση του σχολείου, ένα πρόγραμμα που αναφέρει το όνομά του, ή απλά μια επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου (ή υπηρεσίας) που αναφέρει το όνομά του/της.
Αναλυτικά κάθε μέλος θα πρέπει να στείλει ένα mail με τίτλο “Στοιχεία μέλους λίστας Π.Ε.ΚΑ.Π.” το οποίο θα περιέχει:

Επώνυμο:
Όνομα:
Όνομα Πατρός:
Θέση που υπηρετεί:
Τηλέφωνο προσωπικό:
Τηλέφωνο υπηρεσίας:
Αποδεικτικό στοιχείο:

(*) αν δεν υπάρχει κάποιο αποδεικτικό στοιχείο θα πρέπει να μπορεί να γίνει επαλήθευση των στοιχείων από το τηλέφωνο της υπηρεσίας.

Η εκκαθάριση των μελών πρέπει να έχει γίνει μέχρι τέλος Μαρτίου. Μετά την εκκαθάριση όσα μέλη δεν έχουν δηλώσει τα στοιχεία τους θα διαγραφούν.