ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Η λειτουργία της ΠΕΚΑΠ Αχαΐας ρυθμίζεται από το άρθρο 24 του καταστατικού λειτουργίας της 
Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής 
(ΠΕΚΑΠ)

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου