Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2015

Στοιχεία μέλους λίστας Π.Ε.ΚΑ.Π.

Ενεργοποίηση της Λίστας Επικοινωνίας της ΠΕΚΑΠ
 
 
Κάθε ένα μέλος που ήδη συμμετέχει στη λίστα ή επιθυμεί να συμμετάσχει θα πρέπει να αποδεικνύει την ταυτότητά του. Η απόδειξη μπορεί να γίνει με την αποστολή των προσωπικών στοιχείων και ενός αποδεικτικού στοιχείου στο προσωπικό mail ενός από τους δύο προσωρινούς διαχειριστές της λίστας vkanidis@gmail.com (Βαγγέλης Κανίδης) ή vkstefanidis@gmail.com (Βασίλης Στεφανίδης). Το αποδεικτικό στοιχείο μπορεί να είναι μια βεβαίωση του σχολείου, ένα πρόγραμμα που αναφέρει το όνομά του, ή απλά μια επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου (ή υπηρεσίας) που αναφέρει το όνομά του/της.
Αναλυτικά κάθε μέλος θα πρέπει να στείλει ένα mail με τίτλο “Στοιχεία μέλους λίστας Π.Ε.ΚΑ.Π.” το οποίο θα περιέχει:

Επώνυμο:
Όνομα:
Όνομα Πατρός:
Θέση που υπηρετεί:
Τηλέφωνο προσωπικό:
Τηλέφωνο υπηρεσίας:
Αποδεικτικό στοιχείο:

(*) αν δεν υπάρχει κάποιο αποδεικτικό στοιχείο θα πρέπει να μπορεί να γίνει επαλήθευση των στοιχείων από το τηλέφωνο της υπηρεσίας.

Η εκκαθάριση των μελών πρέπει να έχει γίνει μέχρι τέλος Μαρτίου. Μετά την εκκαθάριση όσα μέλη δεν έχουν δηλώσει τα στοιχεία τους θα διαγραφούν.


Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σήμερα αρχίζει ξανά η λειτουργία της λίστας επικοινωνίας της Π.Ε.ΚΑ.Π.

Είναι αλήθεια ότι στο παρελθόν η λίστα αυτή δεν λειτουργούσε πάντα με τον τρόπο που αρμόζει σε Εκπαιδευτικούς Πληροφορικής. Αυτό οδήγησε το Δ.Σ. στην απόφαση να «κλείσει» τη λίστα (μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μόνο για ανακοινώσεις του Δ.Σ.).

Μετά από αρκετή συζήτηση, η Γενική Συνέλευση της 16/1/2015 αποφάσισε την επαναλειτουργία της λίστας κάτω από ορισμένους κανόνες που θα εξασφαλίζουν την καλή λειτουργία της.

Οι κανόνες αυτοί είναι οι παρακάτω:

1. Στη λίστα συμμετέχουν κυρίως εκπαιδευτικοί ή φοιτητές ή επιστήμονες Πληροφορικής που δυνητικά μπορούν να γίνουν μέλη της ΠΕΚΑΠ. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να συμμετέχουν και άλλοι ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π.

2. Η συμμετοχή στη λίστα είναι επώνυμη. Οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιούν ψευδώνυμο, αλλά τα πραγματικά στοιχεία τους πρέπει να είναι γνωστά στους διαχειριστές της λίστας. Θα υπάρχει ένα διάστημα όπου όλοι οι συμμετέχοντες στη λίστα θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία τους (Για την διαδικασία βλέπε παρακάτω).

3. Οι αναρτήσεις στη λίστα είναι ελεύθερες και δεν υπόκεινται σε έγκριση. Για να αποφευχθούν προβλήματα του παρελθόντος οι αναρτήσεις θα είναι επώνυμες (βλέπε κανόνα 2)

4. Οι αναρτήσεις πρέπει να μην προσβάλουν άλλους. Δεν επιτρέπονται χαρακτηρισμοί συναδέλφων ούτε, φυσικά, ρατσιστικά μηνύματα ή μηνύματα μίσους.

5. Αναρτήσεις με πολιτικό περιεχόμενο άσχετο με την εκπαίδευση θα πρέπει να αποφεύγονται για να μην δημιουργούνται άγονες αντιπαραθέσεις. Θεωρούμε σωστό γενικά να κρίνονται πράξεις και ενέργειες, αλλά όχι πρόσωπα.

Αν κάποιος συμμετέχων παραβεί τους παραπάνω κανόνες τότε οι διαχειριστές

της λίστας μπορούν:

1. να του επισημαίνουν το παράπτωμα είτε μέσω της λίστας είτε προσωπικά.

2. να διαγράφουν το επίμαχο σχόλιο

3. να αναστείλουν για ένα διάστημα το δικαίωμα ανάρτησης 

4. σε περίπτωση πολλαπλών παραβάσεων οι διαχειριστές μπορούν να προτείνουν στο ΔΣ της Π.Ε.ΚΑ.Π την διαγραφή του συμμετέχοντα. Η διαγραφή γίνεται με απόφαση του Δ.Σ.


Διαδικασία εκκαθάρισης της λίστας:

Όπως έχει αναφερθεί η συμμετοχή στη λίστα της Π.Ε.ΚΑ.Π πρέπει να είναι επώνυμη. Θεωρούμε ότι σε μία επιστημονική ένωση οι απόψεις πρέπει να είναι επώνυμες. Η σημερινή λίστα περιέχει έναν αριθμό ατόμων για τα οποία δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ταυτότητας.

Για το λόγο αυτό, κάθε ένα μέλος που ήδη συμμετέχει ή μελλοντικό μέλος θα πρέπει να αποδεικνύει την ταυτότητά του. Η απόδειξη μπορεί να γίνει με την αποστολή των προσωπικών στοιχείων και ενός αποδεικτικού στοιχείου στο προσωπικό mail ενός από τους δύο προσωρινούς διαχειριστές της λίστας vkanidis@gmail.com (Βαγγέλης Κανίδης) ή vkstefanidis@gmail.com (Βασίλης Στεφανίδης). Το αποδεικτικό στοιχείο μπορεί να είναι μια βεβαίωση του σχολείου, ένα πρόγραμμα που αναφέρει το όνομά του, ή απλά μια επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου (ή υπηρεσίας) που αναφέρει το όνομά του/της.

Αναλυτικά κάθε μέλος θα πρέπει να στείλει ένα mail με τίτλο “Στοιχεία μέλους λίστας Π.Ε.ΚΑ.Π.” το οποίο θα περιέχει:

Επώνυμο:

Όνομα:

Όνομα Πατρός:

Θέση που υπηρετεί:

Τηλέφωνο προσωπικό:

Τηλέφωνο υπηρεσίας:

Αποδεικτικό στοιχείο:

Αν δεν υπάρχει κάποιο αποδεικτικό στοιχείο θα πρέπει να μπορεί να γίνει επαλήθευση των στοιχείων από το τηλέφωνο της υπηρεσίας.

Η εκκαθάριση των μελών πρέπει να έχει γίνει μέχρι τέλος Μαρτίου. Μετά την εκκαθάριση όσα μέλη δεν έχουν δηλώσει τα στοιχεία τους θα διαγραφούν.

Το Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π.,

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου