Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

Σεμινάριο εκμάθησης προγραμματισμού στο περιβάλλον Scratch: Scratch 4 Teachers από το ΕΑΠ

Η περίοδος εγγραφών είναι από 10 Μαρτίου - 17 Μαρτίου 2015

Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου οργανώνει το σεμινάριο Scratch 4 Teachers που  απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εισαγωγή στον Προγραμματισμό και στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch, ώστε να το αξιοποιήσουν στην διδακτική πράξη.

Για πληροφορίες δείτε στην σελίδα του προγράμματος (1) και στην ανακοίνωση του ΕΑΠ (2).
  1. http://s4t.eap.gr/
  2. http://eeyem.eap.gr/announcement/scratch4teachers