Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014

Βεβαιώσεις μαθητών και καθηγητών στο 4ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας

Για την έγκαιρη προετοιμασία των βεβαιώσεων που θα χορηγηθούν στους μαθητές, και στους καθηγητές για τη συμμετοχή τους στο Φεστιβάλ, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το αρχείο ***αυτό***  για κάθε εργασία στην οποία συμμετέχει το σχολείο σας και να το προωθήσετε στο μέλος της ΟΕ του φεστιβάλ που έχει οριστεί ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ για το ΣΧΟΛΕΙΟ σας.

Για τη διευκόλυνση της επεξεργασία των στοιχείων, παρακαλούμε να μετονομάσετε κάθε αρχείο που θα στείλετε με βάση το παρακάτω πρότυπο:
  

<domain name του σχολείου>_<όνομα υπεύθυνου εκπαιδευτικού Πληροφορικής>   
π.χ. 1gym-patras_Παπαγεωργίου.xls

(*) αν  ο ίδιος υπεύθυνος εκπαιδευτικός συμμετέχει και με άλλο έργο από το ίδιο σχολείο τότε θα πρέπει να φτιάξει διαφορετικά αρχεία (ένα για κάθε έργο) στα οποία θα προσθέσει αρίθμηση (π.χ. 1gym-patras_Παπαγεωργίου1.xls, 1gym-patras_Παπαγεωργίου2.xls, 1gym-patras_Παπαγεωργίου3.xls)

Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ορίζεται η 
Πέμπτη 27/3/2014 19:00


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου